Nařízení  č.  3/2018 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Šlovický vrch", jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 25.06.2018 Účinnost od: 04.08.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 174