č.  7/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 19.01.2018 Účinnost od: 21.02.2018 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 161

zrušeno 1/VS/2019 (KP)