č.  77/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Holýšov a obcí Štichov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 13.05.2019 Účinnost od: 11.06.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 362