č.  91/VS/2011 (KS)
uzavřená mezi městem Velvary a obcí Kamenný Most - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 12.04.2011 Účinnost od: 18.05.2011 Zrušeno: 01.07.2016
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 250

zrušeno KS03/2016