č.  112/VPS/63/2007
uzavřená mezi Městem Železný Brod a Obcí Držkov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.02.2007 Účinnost od: 05.05.2007 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 235