Dohoda  č.  7/VS/2018 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
Schváleno (Vydáno): 20.09.2016 Účinnost od: 21.10.2016
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 72