Dohoda  č.  9/VS/2013 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.2012 Účinnost od: 12.01.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 22