č.  91/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Stříbro a obcí Cebiv - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikac
Schváleno (Vydáno): 20.07.2016 Účinnost od: 21.10.2016
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 468