Nařízení  č.  5/2015 (JC)
Rady Jihočeského kraje
, kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;Dopravní cesty obecně.;
Schváleno (Vydáno): 27.08.2015 Účinnost od: 10.10.2015 Zrušeno: 15.09.2016
Uveřejněno v č. 9/2015 Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje na straně 2

zrušeno 5/2016 (JC)