č.  60/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Plasy a obcí Obora - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 01.04.2019 Účinnost od: 10.05.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 313