č.  19/VS/2013 (KS)
uzavřená mezi městem Český Brod a obcí Tuklaty - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 13.02.2013 Účinnost od: 09.04.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 2/2013 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 123