Dohoda  č.  75/VS/2019 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Plasy a obcí Dražeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 14.03.2019 Účinnost od: 09.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 353