č.  13/VPS/2018 (JC)
uzavřená mezi městem Vodňany a obcí Stožice na úseku pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 22.01.2018 Účinnost od: 03.04.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje