Dodatek  č.  57/VPS/OP/3/2021
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Turnov a obcí Příšovice - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 05.08.2021 Účinnost od: 30.09.2021
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 197