č.  6/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Loket a obcí Staré Sedlo - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.01.2005 Účinnost od: 19.02.2005 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 14