č.  22/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Radnice a obcí Chomle - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 28.12.2020 Účinnost od: 27.02.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 200