č.  2/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Loket a obcí Staré Sedlo - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.10.2006 Účinnost od: 22.11.2006
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 5