č.  8/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Pomezí nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2013 Účinnost od: 21.12.2013
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 82