č.  58/VS/2013 (KS)
uzavřená mezi městem Uhlířské Janovice a obcí Petrovice II - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.04.2013 Účinnost od: 08.08.2013
Uveřejněno v č. 5/2013 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 326