Nařízení  č.  3/2006 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní rezervace "Hůrky" a stanovení bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2006 Účinnost od: 02.06.2006
Uveřejněno v č. 3/2006 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 141