č.  7/VPS/PK/3/2016
uzavřená mezi městem Chrastava a obcí Oldřichov v Hájích - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Stavební úřady.;
Schváleno (Vydáno): 24.02.2016 Účinnost od: 18.03.2016
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 66