č.  85/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Nečtiny - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 16.08.2016 Účinnost od: 10.03.2016 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 447