Dodatek  č.  10/VS/2014 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Stod a obcí Líšina - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2013 Účinnost od: 17.12.2013
Uveřejněno v č. 1/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 21