Dodatek  č.  25/VS/2013 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nepomuk a obcí Prádlo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 22.10.2012 Účinnost od: 18.12.2012 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 54

zrušeno 115/VS/2020 (KP)