č.  121/VPS/TP/19/2011
uzavřená mezi městem Semily a obcí Bělá - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 11.03.2011 Účinnost od: 08.04.2011 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 265