č.  10/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2003 Účinnost od: 02.08.2003
Uveřejněno v č. 6/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 90