Nařízení  č.  2/2016 (KP)
Rady Plzeňského kraje
kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 2/2011 ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 22.02.2016 Účinnost od: 27.04.2016 Zrušeno: 12.05.2017
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 106

zrušeno 1/2017 (KP)