Sdělení  č.  KP02/2018
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Šťáhlavy a obcí Nezbavětice k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 20.02.2018 Účinnost od: 01.04.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 21