č.  155/VS/2010 (KP)
uzavřená mezi městem Plánice a obcí Hnačov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.08.2007 Účinnost od: 13.11.2007
Uveřejněno v č. 5/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 532