č.  11/VPS/OP15/2008
uzavřená mezi městem Chrastava a obcí Stráž nad Nisou - výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2007 Účinnost od: 12.01.2008 Zrušeno: 16.05.2019
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 24

zrušeno 64/VPS/OP/6/2019