č.  44/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Tachov a obcí Rozvadov - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 04.10.2017 Účinnost od: 18.10.2017 Zrušeno: 16.11.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 278