č.  169/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a obcí Polánka - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 19.09.2011 Účinnost od: 27.10.2011
Uveřejněno v č. 7/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 574