č.  42/VPS/Př/43/2019
uzavřená mezi městem Český Dub a obcí Všelibice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 14.01.2019 Účinnost od: 16.02.2019 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 2/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 99