č.  5/VPS/TP/2/2017
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Zahrádky - zajišování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 21.02.2017 Účinnost od: 22.03.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 14