Dohoda  č.  50/VS/2019 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sadská a obcí Chrást (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Středočeského kraje pod č. 70/VS/2007) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.01.2019 Účinnost od: 06.02.2019
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 132