Nařízení  č.  4/2017 (KV)
Rady kraje Vysočina
o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 10.10.2017 Účinnost od: 05.12.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku právních předpisů kraje Vysočina na straně 2