Nařízení  č.  15/2012 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní památky Skalice u České Lípy a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 04.09.2012 Účinnost od: 04.11.2012
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 269