č.  28/VPS/PK/2/2012
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Jestřabí v Krkonoších - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.2012 Účinnost od: 24.08.2012 Zrušeno: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 275