č.  43/VS/2016 (KK)
mezi městem Cheb a městem Skalná - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 10.06.2016 Účinnost od: 26.07.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 161