č.  57/VS/2016 (KP)
mezi městem Stříbro a městem Černošín - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 16.03.2016 Účinnost od: 25.04.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 359