č.  11/VPS/OP/4/2010
uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Brniště - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2009 Účinnost od: 08.01.2010 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 23