č.  8/VPS/OP/6/2018
uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Jiřetín pod Bukovou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 09.08.2018 Účinnost od: 04.09.2018 Zrušeno: 04.09.2019
Uveřejněno v č. 6/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 48