č.  29/VS/2016 (KP)
mezi městem Klatovy a městem Švihov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 15.02.2016 Účinnost od: 05.04.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 286