č.  24/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi obcí Břasy a obcí Březina - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 20.02.2017 Účinnost od: 22.03.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 216