č.  5/VPS/5/2014
uzavřená mezi městem Česká Lípa a městem Zákupy - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 04.02.2014 Účinnost od: 28.02.2014
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 17