č.  10/VPS/ZR/6/2018
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Bělá - zajišování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 03.10.2018 Účinnost od: 16.11.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 57