Dodatek  č.  135/VS/2015 (KP)
č. 5 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kralovice a městem Kožlany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 27.10.2015 Účinnost od: 21.11.2015 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 5/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 333