Nařízení  č.  1/2017 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 20.03.2017 Účinnost od: 12.05.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 50