č.  17/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 05.01.2015 Účinnost od: 19.03.2015 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 2/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 92