č.  16/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Tuřany - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.03.2015 Účinnost od: 12.05.2015
Uveřejněno v č. 2/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 90